Hírlevél - 2019 május

Hírlevél / 3. évfolyam 9. szám / 2019. május

 

Aktuális lapunk tartalmából:

 

  • Örömteli találkozások
  • Filó Tamás elnöki köszöntője
  • Örökös diákká fogadva
  • BÖSZ Junior-díjat vehettek át
  • Útravaló - Aradi András esperestől

 

Örömteli találkozások

 

A május 18-án megrendezett BÖSZ Napon, a közel kétszáz fős rendezvényen megjelent a Bonyhádi Öregdiák Szövetség legéltesebb tagja is: az 1938-ban, 81 éve érettségizett, idén februárban 99. életévét betöltött Szuprics Vendelt a jelenlévők vastapssal ünnepelték.

A találkozóra érkező vendégeket Filó Tamás, a Szövetség elnöke köszöntötte, majd Andorka Gábor gimnáziumigazgató foglalta össze az iskola aktualitásait. Ezt követően Juhász Judit, a rendezvény háziasszonya szólította az 1969-ben, 50 éve végzett évfolyam öregdiákjait, akiket a gimnázium és az Öregdiák Szövetség „örökös diákká” fogadott. Az idei évben négy osztály 87 diákja vehette át az oklevelet.

A BÖSZ Napon tartották találkozójukat az 1957-ben végzett évfolyam öregdiákjai, az 1959-ben, 60 éve végzett évfolyam diákjai, az 1962-es évfolyam öregdiákjai, valamint az 1974-ben végzett B osztály, az 1975-ben végzett A osztály, az 1979-ben, 40 éve végzett évfolyam diákjai, az 1989-es C osztály, a 2004-ben végzett évfolyam diákjai, valamint az első, ötéves érettségi találkozójára érkező, 2014-ben végzett évfolyam.

A hagyományoknak megfelelően átadásra kerültek a Szövetség, illetve az egyesület és az iskola igazgatótanácsának közös díjai, ösztöndíjai. Az idei évben Koritsánszky Ottó-érdeméremben részesült Dr. Hegedüs Éva. Gyalog István-érdemérmet vehetett át Oláh Annamária és Tamás Menyhért. Méltatásukat a BÖSZ Hírlevél júniusi számában adjuk majd közre.

A jelenlegi grémium megválasztása óta először került átadásra Gyalog István Junior-díj, mely ezúttal százezer forint ösztöndíjjal járt, és Dr. Hernesz Péter /képünkön/ vehette át. Az egyenként ötvenezer forintos könyvutalvánnyal járó BÖSZ Junior-díjat Galág Botond Balázs, Kozma Csaba és Varga Lőrinc érdemelte ki.

A rendezvényen Karancsi Noémi 11.B osztályos tanuló szavalata, Mándity Luca 10.B osztályos tanuló előadásában Mozart: Intelem című műve és Stargl Szilvia, a gimnázium tanárának előadásában Fényes Szabolcs: Mindig az a perc című dala is elhangzott, Elmauer József zongorajátékának kíséretében. A jelenlévők a Ritzel Zoltán öregdiákunk természetfotóiból rendezett kiállítást is megtekinthették.

 

Filó Tamás elnöki köszöntője

 

„Addig semmit sem kezdhetek a felgyűlt szavakkal, míg a visszatérés szomja
 végig nem vezet újra az üresedő mezőkön, míg rendezetlen bennem az ősi sor,
 elvégezetlen dolgom van a fákkal, kik villám-hasítottan is leveledzik a példát,
 míg gyökerük hurkot nem köt fölgyúlt szívemre,
 semmit sem felelhetek, a felgyűlt szavakkal semmit sem kezdhetek.”

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! Kedves Vendégeink! Nagyra becsült Bonyhádi Öregdiákok!

Ezekkel a gondolatokkal indította első verseskötetét Tamás Menyhért Kossuth-díjas író, költő, akit ezúton is külön köszöntök körünkben.

Amikor néhány hete leültem, hogy összegyűjtsem gondolataimat, mi is történt velünk az elmúlt évben, mi az ami előre vitte a Bonyhádi Öregdiák Szövetség értékteremtő és értékőrző munkáját, a felgyűlt szavakkal én magam sem tudtam hirtelen mit kezdeni. A tavalyi évvel ellentétben idén sem az egyesület, sem az iskola nem ünnepel különleges jubileumot. A jogelőd 83 éve kezdte meg működését, az újjáalapítás óta 37 év telt el. A Bonyhádra 149 éve költözött iskola 213. tanéve zajlik. A tornaterem 126 éves, a főépület 111, a kollégium régi szárnya 84, míg az új csupán 23.

Mi mégis itt vagyunk.

S bár nem szeretném mélyen szántó filozófiai gondolatokkal fárasztani Önöket, fejtegetni minduntalan, hogy mi végre gyűltünk itt ma össze, elég ha annyit mondok: ünnepelni jöttünk. Ünnepelni, hogy hosszabb, rövidebb idő után újra találkozhatunk osztály- és évfolyamtársainkkal, hogy régi barátságokat ébreszthetünk fel, hogy közösen emlékezhetünk gimnazista éveinkre. Ünnepelni jöttünk, hogy együtt éljük meg a találkozás örömét.

Kedves 1969-es évfolyam!

Valóban nincs szükség különleges jubileumra, mégis a tény, hogy Önök 50 évvel ezelőtt végezték el középiskolai tanulmányaikat a bonyhádi gimnáziumban, elvitathatatlan. Hamarosan az alma mater és az Öregdiák Szövetség „örökös diákká” fogadja Önöket, megerősítve azt a kötődést, ami természeténél fogva mindannyiunkban lakozik. Hálásan köszönöm, hogy ilyen szép számmal elfogadták meghívásunkat!

Ahogyan köszönöm mindazoknak, akik a BÖSZ Napot választották a találkozásra. Engedjék meg, hogy ezúton forduljak köszönettel egykori osztály- illetve évfolyamtársaimhoz, akik számára fontos volt, hogy első találkozójukon visszatérjenek a gimnázium falai közé. Köszönöm!

Tisztelt Egybegyűltek!

Hagyományainknak megfelelően a mai napon kerülnek átadásra életműdíjaink, amelyek nem csupán azt a célt szolgálják, hogy elismerjék a díjazottak kiemelkedő tudományos, társadalmi, kulturális vagy sporttevékenységét, hanem hogy kifejezzék, közösségünk megbecsült, a jövő generációi számára példaértékű tagjai között tartjuk számon őket.

Junior ösztöndíjasaink számára az életműépítés csak most kezdődik igazán. Kívánom, hogy az előttük álló évek munkája sikeres és eredményes legyen, hogy határainkon innen és túl öregbítsék majd a gimnázium hírnevét.

Kedves Vendégeink!

Mielőtt visszaadnám a szót, engedjék meg, hogy ezúton fejezzem ki elismerésemet küldött-társaimnak azért az elhivatott és áldozatos, önkéntes munkáért, mellyel a Bonyhádi Öregdiák Szövetség létét segítik. Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki feléjük és az iskola vezetése számára, amiért az év bármely napján számíthatok rájuk.

Végezetül, ezúttal is idézem Koritsánszky Ottó, a Szövetség alapítóelnökének elévülhetetlen szavait: „Feladatunk nagysága hozza magával, hogy kisebb-nagyobb mulasztások lehetnek és vannak, de gyarló emberi erőnkkel és iskolánk iránti hálás szeretetünk teljességével igyekezünk azon, hogy a ránk bízottakat becsülettel elvégezzük.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 

Örökös diákká fogadva

 

Laki Ferenc egykori A osztálya:Balogh András, Balogh Rozália, Bayer József, Bányai Ferenc, Brandt Gyula, Csepregi Márta, Farkas Ödön, Fritschi Erzsébet, Juhász Mária, Kertész Márton, Kozma Mária, Lencz György, Mikó Sándor, Pintér Ágnes, Sarlós Éva, Simon Judit, Stier András, Topp Erzsébet, Vágó György.

Pém József osztályfőnök egykori B osztálya:Bakó Katalin, Bencze Mária, Bíró Mária, Bodony Gizella, Braun Anna, Brudnyák Magdolna, Égi Mária, Fábián Borbála, Hering Zsuzsa, Hortobágyi János, Kacsó Éva, Kelemen Mária, Kerekes Irén, Klausz Irén, Kozma Erzsébet, Miksai Klára, Müller Katalin, Németh István, Oláh Julia, Orbán Erzsébet, Oroszi Ferenc, Pámer Jakab, Rózsa Julianna, Skobrák Mária, Strohmayer Péter, Szemerei Imre, Tóth Etelka.

Kővári Imre egykori C osztálya:Ádám Tibor, Bernhardt Erzsébet, Csiki Mária, Csimma Erzsébet, Csomor Ildikó, Fazekas Márton, Forrai Emma, Galambos Teréz, Glaser Erzsébet, Gyimesi Gyula, Hollenbach Margit, Hufnagel Imre, Illés Veronika, Kelemen Mária, Krämer János, Ledneczky Mária, Luxemburger Mária, Magyar Pál, Míg Etelka, Müller István, Pere Mátyás, Perei Mária, Póth János, Reitzi Magdolna, Solti Erzsébet, Verseghy Ferenc.

Wild Katalin egykori D osztálya:Bakó Dénes, Berlinger Henrik, Bíró Anna, Gutai István, Havasi Mária, Horony János, Kovács Erzsébet, Patai Endre, Simon Attila, Steib János, Szippl Margit, Tolnai Péter, Tresch Ferenc, Wusching Ágnes.

 

BÖSZ Junior-díjat vehettek át

 

Galág Botond Balázs

Galág Botond Balázs, 12.E osztályos tanuló 2015-ben kezdte meg tanulmányait a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. Már a kezdetekkor felhívta magára a figyelmet korát meghazudtoló műveltségével, s az általa hozott eredményekkel. Botond az őcsényi általános iskola „színeiben” rendszeresen bejutott a megyei, regionális és országos versenyek döntőjébe, ahol legtöbb esetben kiváló helyezést ért el.

A bonyhádi gimnáziumban tovább folytatta menetelését, különösképpen földrajzból. Egykori földrajztanára (Deutschné Kiss Rózsa) 18 országos, illetve nemzetközi tanulmányi versenyre nevezte, amelyből Botond tizenhármat (!) megnyert, három alkalommal 2. lett, s két alkalommal kellett megelégednie a harmadik helyezéssel.

A Less Nándor Országos Földrajzverseny döntőjében gimnazista korában újabb két alkalommal állhatott a dobogó legfelső fokára, egy alkalommal 2., egyszer pedig 3. lett. A 2015/16-os és a 2016/17-es tanévben egyaránt megnyerte az ország egyik legszínvonalasabb földrajzi szakmai versenyét, a Lóczy Lajos Országos Középiskolai Földrajzi Tanulmányi Versenyt. Innen több különdíjat is elhozott. A Kovács János Országos Földrajzversenyen négy próbálkozásból egyszer sem talált legyőzőre (2016, 2017, 2018, 2019).

A Szegedi Tudományegyetem által szervezett Jakucs László Nemzetközi Földrajzverseny döntőjében az elmúlt három tanévben csapattársával három 1. helyezést ért el. A Dr. Hajdú-Moharos József Országos Földrajzversenyről az előző három évben két első és egy második helyezést hozott el.

A 2017/18-as földrajz OKTV-n 3. helyezést ért el, s az idei tanévben a 2. helyet szerezte meg. A 2018/19-es tanévben bejutott a biológia OKTV döntőjébe is, ahol 21. lett.

Botond mindemellett kiváló eredményeket tudhat magáénak más tantárgyakból is. A Lotz János szövegértési és helyesírási versenyen gimnazista korában egy 4. és egy 5. helyezést ért el, s a Curie környezetvédelmi csapatversenyen csapatával 5. lett.

Botond megbízható tudású, igen magas szintű átlagos és lexikai műveltséggel rendelkező, ritka képességű diák. A Mélykvíz c. országos televíziós vetélkedőt társával két alkalommal megnyerték (2017, 2019), s ezzel egy-egy római utat érdemeltek ki felkészítő tanárukkal egyetemben. Botond több alkalommal állhatott fel a dobogó tetejére társaival a „Kvízelítő” műveltségi vetélkedőn, illetve egyéniben a Geográfiai Kvízelítőn. Botond a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium büszkesége. Jelenleg az ország egyik legeredményesebb földrajzosa. Alapvetően minden versenyen, amelyen eddig elindult, történelmet írt.

Felkészítő tanára, mentora: Gruber László. Osztályfőnöke: Kutnyánszkyné Bacskai Eszter.

 

Kozma Csaba

Kozma Csaba, 12.E osztályos tanuló kiugró nemzetközi sikereinek, a Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpia (IJSO) és az Európai Unió Természettudományos Diákolimpia (EUSO) versenyeken megszerzett ezüst minősítésnek az értékét tovább növeli, hogy azokat nem csak biológia tudásával, hanem fizika és kémia ismeretei segítségével sikerült elérnie. Tavaly az EUSO verseny hazai válogatóján sajnos ugyan „csak” harmadik, és a Nemzetközi Biológiai Diákolimpia (IBO) hazai válogatóján „csak” ötödik helyen végzett (mindkét helyezéssel épp lecsúszott az utazó kerettagságról), de idén már ő is képviselhette hazánkat a világ legrangosabb biológia versenyén.

A hazai versenyeken biológia tárgyból érte el legnagyobb sikereit. Kilencedikesként 5. helyen végzett a Curie Környezetvédelem emlékversenyen, 10. osztályos korában megnyerte az evangélikus gimnáziumok közt megrendezésre kerülő Szent-Györgyi Albert Biológiaversenyt. Tavaly megnyerte a biológia OKTV egyes kategóriáját, idén pedig második helyen végzett a kettes kategóriában. A Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi Versenyen egyedülállóan mind a négy gimnáziumi évében a dobogón végzett, kétszer az első, és ugyanennyiszer a második helyen. Idén nem talált legyőzőre a Georgikon Egyetem által szervezett biológia versenyen sem. A Fodor József Országos Biológiaversenyen egy 1. és egy 7. helyezést ért el. Valamint két társával idén megnyerték a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Tanulmányi Versenyt is.

A biológia tantárgybéli sikerei mellett szép eredményeket ért el a földrajzból, a Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzversenyen 2. helyen végzett 2017-ben és 2019-ben. A Müller Ferenc Kémiaversenyen 1., az Irinyi János Kémiaversenyen kilencedikesként országos 21., míg tizedikesként országos 8. helyezést ért el. A kémia OKTV második fordulójába jutott kétszer is, ahogy az Arany Dániel Matematika Verseny országos döntőjébe is bejutott.

Felkészítő tanára, mentora: Péter Csaba. Osztályfőnöke: Kutnyánszkyné Bacskai Eszter.

 

Varga Lőrinc

Varga Lőrinc, 12.A osztályos tanuló 2016-ban az Országos Diákolimpia döntőjében nagyszerű futással diákolimpiai bajnoki címet nyert 800 m-en. 2017-ben és 2018-ban megvédte bajnoki címét ezen a távon. 2017-ben még 400 m-en ezüstérmes, a 4x400 m-es váltóval bronzérmes lett. Az Országos Diákolimpia Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság döntőjében a svédváltóval második helyezést ért el. 2018-ban 400 m-en diákolimpiai bajnokságot nyert és a svédváltót is nagyszerű futással segítette az aranyéremhez.

Az Olimpiai Reménységek Versenyén Csehországban 2016-ban 800 m-en 4., 2017-ben aranyérmes lett.

Az Országos Ifjúsági Bajnokságon 2016-ban 800 m-en második, ugyanezen a versenyen és távon 2017-ben bajnoki címet szerzett, míg 400 m-en a dobogó második fokára állhatott fel. 2018-ban egy korosztállyal feljebb, a juniorok között szerezett aranyérmet 400 és 800 m-en.

Lőrinc a téli, fedett pályás versenyeken is helyt állt. A 2017-ben az Ifjúsági Fedettpályás Bajnokságon 800 m-en nagy csatában szorult a második helyre, ugyan itt 400 m-en bronzérmes lett. 2018-ban a juniorok között magabiztosan nyerte mind a két távot és kétszeres országos bajnokként fejezte be a fedettpályás szezont. Az idei Junior Fedettpályás Bajnokságon 800-on aranyérmes, míg 400-on második helyezett lett.

Az I. Ifjúsági Magyar Liga győztese lett 2017-ben 800-on, 400-on ezüstérmes. 2018-ban mindkét távon aranyérmet szerzett a Junior Magyar Liga döntőjében.

Az ifjúsági válogatott tagjaként 2016-ban Brnoban a cseh-magyar-szlovén-szlovák négyes viadalon 800 m-en negyedik, 2017-ben Miskolcon harmadik helyezett lett.

Junior válogatottként a csehországi Vyskovban, a cseh-lengyel-szlovák-magyar-szlovén válogatott versenyen magabiztosan nyerte a 800 m-t. 2017-ben kvalifikálta magát a Kenyában megrendezett Ifjúsági Atlétikai Világbajnokságra, ám sajnos a magyar csapat, 22 másik országgal együtt, Kenya bizonytalan politikai helyzete miatt végül nem utazott ki a versenyre.

2018-ban Finnországban, az U20 Junior Atlétikai Világbajnokságon képviselte Magyarországot, ahol 800 m-en 26. helyezést ért el.

Lőrinc a felnőttek mezőnyében is helyt állt. Kedvenc távján, 800 m-en 2018-ban a CXXIII. Magyar Atlétikai Bajnokságon és a Magyar Szuper Liga döntőjében is 4. helyezett lett.

Eddigi eredményei alapján tagja a Héraklész Bajnokprogram keretének és a Svédországban megrendezésre kerülő Junior Európabajnokságra készülő válogatott keretnek.

Edzője, mentora: Csábrák János. Osztályfőnöke: Váczi Enikő.

 

A találkozás felidézhető

A BÖSZ napon készült videó: https:// www.youtube.com/watch?v=3z_Vn_p_l8w

illetve a rendezvény fotói:

https:// drive.google.com/open?id=1LrDZTVAFDaX4iUMUdn4DY2tKVm8NVo0C

Ezúton is köszönjük a fotókat Kirchné Máté Réka, a filmet pedig Páll Gábor küldött-társunknak!                                                                                        BÖSZ Vezetőség

 

Útravaló

Emlékeink - életre szólóan…

 

Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom. 2Tim 2,8

Találkozni. Emlékezni. Minden érettségi találkozó, gimnáziumi ünnep alkalom arra, hogy visszamenjünk az időben, és – egy kicsit már más „szemüveggel” – végigvegyük egykori életünk történéseit. És ekkor előtörnek több-kevesebb intenzitással az emlékek. Diáktársakról, tanárokról, helyzetekről, humoros és néha szomorú eseményekről. Van, aki így emlékszik, van, aki másként ragadja meg a múltat. És van, akinek már megfakultak ezek az emlékek, mindössze jó újra látni azokat, akikkel megéltük felnőtté válásunk egy különleges korszakát.

Pál is emlékeztetni akar. De nem csupán egy régi történetre. Nem egy felidézendő eseményre. Hanem az emberi életünket meghatározó tényre: az emberré lett (Dávid utóda) Isten Fia feltámadt a halálból. Legyőzte a halált. És ez az, amiről Pál és a többi apostol is bizonyságot tett, egész életüket erre a bizonyságtételre alapozva. Erről szól az ő evangéliuma.

Ne csak emlékezzünk, de éljük meg az életet úgy, mint akiknek végtelen távlat, örök élet adatott – örömmel, szabadon, Krisztusra építve minden gondolatunkat, érzésünket

.Aradi András esperes

 

 

 

Kiadó:BÖSZ,Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szerkesztő:Kirchné Máté Réka – tel.: 06-30/986-1967, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Érettségi találkozó szervezése esetén segít:Tormássi Éva – tel.: 06-20/824-6979, email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

BÖSZ-tagdíj, ill. pártolói tagdíj befizethető a 11746036-20007872 számlaszámra. Az összeg degységesen minimum 2.000 Ft. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a befizetett évet, a befizető (leánykori) nevét, ill. az öregdiákok az érettségi évét is írják be.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keresés

Friss hírek