Hírlevél - 2019 február

Hírlevél / 3. évfolyam 6. szám / 2019. február

 

Aktuális lapunk tartalmából:

 

  • Negyvenéves gimicsúcsot döntöttek meg
  • A zenekultőra szolgálatát díjazták
  • Pedagógus Kutatói Pályadíj
  • Alapszabály módosítás
  • Útravaló - Aradi András esperestől

 

Negyvenéves gimicsúcsot döntöttek meg

 

Negyven éve fennálló gimicsúcsot döntöttek meg magasugrásban! 1979-ben Gergely Pál 196 cm-t teljesített, és 2019 februárjáig egyetlen bonyhádi gimnazistának sem sikerült túlszárnyalnia ezt az eredményt. Az idei február 7-ei felkészülési versenyen azonban megtört a jég, ketten is teljesítették a 200 cm-t: elsőként Matos Dániel - aki versenyen kívül indult -, másodikként pedig Márton Ferenc. Utóbbi a február 14-ei felkészülési versenyen meg tudta ismételni a bravúrt!

– Négyéves koromban kezdtem karatézni, azt 9 évig csináltam –mesél sportmúltjáról Márton Ferenc.

– Ötödikben kezdtem atletizálni Schwarcz Kati néninél, és 3 évre rá kerültem át a gimnáziumba Ferenczi Imre bácsihoz.

– Édesanyád, Palkovics Judit eredményes kosárlabdázó volt. Nem próbált afelé a sportág felé terelni?

– Próbált, de nem mennek nekem annyira a csapatsportok. Bár az atlétikában az is tetszik, hogy csapatban dolgozunk, motiváljuk egymást. Nagyon jó a társaság a bonyhádi Atlétikai Clubban, mindannyian barátok vagyunk, ez is sokat segít az eredmények elérésében és az aktív edzéslátogatásban. Régebben elképzelhetetlen volt számomra a 2 méteres magasság, amit jelen pillanatban hárman ugrunk a korosztályunkban: Szekszárdról Németh Mátyás, itt Bonyhádon pedig Matos Dani meg én. Február 24-én lesz az OB Budapesten, cél hogy ott jól szerepeljünk. Edzőnk szerint van bennem még 10 centi, de még csiszolni kell a technikámat. A 2 méterhez a legnagyobb motiváció Dani volt, aki előttem ugrotta át ezt a magasságot. Nem voltam biztos magamban, de az ő teljesítménye felspannolt.

Márton Ferenc 11. osztályos a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. Pécsett szeretne továbbtanulni, ahol folytatná az atlétikát, vagy akár másféle mozgást is kipróbálna.

Edzője, Ferenczi Imre jó eredményeket vár a vasárnapi OB-n. Matos Dániel és Márton Ferenc mellett az ifjabb évjáratból Horváth Antalt is viszi, illetve Fazekas Mátyás távolugró és Balogh Péter gátfutó is képviselni fogja az AC Bonyhádot. A tréner azt is megállapította, hogy a 2 méteres, csúcsdöntő siker a csapat valamennyi tagjára pozitívan hatott, hiszen a felkészülési versenyen 5 magasugró is egyéni csúcsot ugrott, és most az edzéseken is komolyabban dolgoznak.

Szöveg és fotó: Máté Réka

 

A zenekultúra szolgálatát díja

 

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége Kóta Díjat adományozott Németh Tibornak, a magyar és hazai német nemzetiségi zenekultúra szolgálatában végzett kiemelkedő pedagógusi munkásságáért, a német koncertcitera hagyományainak magas szintű előadóművészi ápolásáért. A Nagymányokon élő, tavaly óta Bonyhádon oktató pedagógus felmenői többségében németajkúak voltak, innen ered vonzódása a német koncertcitera iránt, mely zenei munkásságának védjegye lett.

Németh Tibor 1978-ban érettségizett a bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban, Pálos László osztályában. Német tanára Körper Mária volt, akinek sokat köszönhet az irodalmi nyelv elsajátításában. Tibor hangszere középiskolás korában még a gitár volt, az Abonész együttesben zenélt. Hogy következett a stílusváltás?

- Szepi bácsi, a vak citerás azt mondta nekem, hogy nem tudja továbbadni a tudását, mert senki nem tud megtanulni citerázni. Ezzel fel is keltette az érdeklődésemet, meg akartam mutatni, hogy én bizony meg tudok tanulni ezen a hangszeren is játszani. Aztán felkértek az egyházaskozári nemzetiségi kórus vezetésére, majd a szászváriak is megkerestek, hogy vállaljam őket is, hisz úgyis útba esnek Kozár felé. Létrehoztuk később a Németh-Gallusz Duót, ott is citeráztam és énekeltünk Anikóval. Ő két éve külföldön dolgozik, így a duóban immár Stix Mária a partnerem. Időközben a bonyhádi német nemzetiségi kórus is megkeresett, pontosabban vezetőjük, Rónainé Terike is kapacitált már, hogy vállaljam el a csapatot. Egy évvel ezelőtt ez is megtörtént. Az egyházaskozári német nemzetiségi daloknak csak a szövegük volt leírva, én viszont felkerestem azt a nénit, aki még ismerte a dallamokat is és felénekelte 6 kazettára a dalokat, melyeket azóta is rendszeresen előadunk, őrizve ezt a kincset.

Németh Tibor eddig megyei elismerésekkel büszkélkedhetett. A Kóta Díj azért is lepte meg, mert - saját bevallása szerint - ezzel a szervezettel nem igazán áll kapcsolatban. Épp ezért is tartja talán az eddigi legnagyobb kitüntetésnek, amit átvehetett. Mi pedig az öregdiákok nevében gratulálunk értékmegőrző munkájához és a díjhoz.

M.R.

 

Pedagógus Kutatói Pályadíj

 

Idén tizenhárman kapták meg a Pedagógus Kutatói Pályadíjat hazánkban. A Magyar Tudományos Akadémia ezen saját elismerését azoknak ítéli, akik az oktatási–nevelési munkán túl rendszeres publikáló, tudásmegosztó tevékenységet is végeznek. Közéjük tartozik dr. Bechtel Helmut Herman, a Szekszárdi Garay János Gimnázium tanára is, aki a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban érettségizett 1998-ban, dr. Katz Sándor osztályában.

– Apai őseim a 18. században érkeztek német földről, s én már gyermekkoromban megismerkedtem a német szóval – mondta el a Tolnai Népújság munkatársának. – Ez a családi háttér a jövőmet is meghatározta, hiszen felsőfokon a német-magyar szakot választottam. Ugyanakkor mindig is érdekelt a földrajz és a történelem, de az irodalom vonzereje végül is erősebbnek bizonyult.

Érettségi után a szegedi egyetem bölcsészkarán folytatta tanulmányait. Diplomájával, képzettségével, kifogástalan német nyelvtudásával az országban bárhol el tudott volna helyezkedni, de Helmut úgy döntött, hogy a szülőföld közelében marad.

– Pedagógusi tevékenységemet Baranya megyében kezdtem, majd ezt követően Bonyhádon, később pedig Szekszárdon kaptam állást. Jártam sok helyen, de nekem igazán ez a vidék tetszik: nemcsak a szép táj, hanem az itt együtt élő közösségek, különböző nemzetiségek, vallási csoportok miatt is.

Helmut számára a Dél-Dunántúl tudományos munkája okán is kincsesbányának nevezhető. Az elmúlt évtizedben a hazai német irodalom tanulmányozásában mélyedt el. Munkásságukat feltérképezve figyelemmel kísérte azon helyi szerzőket, akiknek meggyőződése szerint ott a helyük a minőséget képviselő nemzetközi német irodalomban is.

Szendi Zoltán társszerzővel együtt négy éve megjelentette a Hagyomány és modernitás a magyarországi német irodalomban című e-kiadványt. Az összegzés elsősorban a középiskolásoknak készült, de a felsőoktatásban is nagy hasznát veszik, mivel a nemzetiségi oktatásban hasonló munka korábban nem segítette a diákokat, tanárokat.

Dr. Bechtel Helmut Herman tavalyelőtt védte meg a doktori értekezését. Az idegenség reprezentációi a kortárs magyarországi német irodalomban, illetve németül a Die Repräsentationen des Fremden in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur című disszertációja – egyúttal az MTA-nak benyújtott pályamunkája – már könyv alakban, Németországban is megjelent egy hamburgi kiadó jóvoltából.

Szeri Árpád írása alapján - Fotó: Makovics Kornél

 

Alapszabály módosítás

Megtartotta idei első ülését a BÖSZ vezetősége 2019. január 22-én, Andorka Gábor gimnáziumigazgató, Filó Tamás elnök, Erményi Enikő titkár, Antal Mária, Tormássi Éva, Kirchné Máté Réka, Juhász Judit, Énekes Béla és Páll Gábor küldöttek részvételével.

A korábbi évek jó gyakorlatához hűen úgy döntöttek, hogy az idei esztendőben is - a kötelező egy helyett - hat alkalommal ülésezik a vezetőség, ezzel biztosítva az egyesület hatékony működését. Az ütemterv meghatározásával egyetemben módosították az egyesület 2018. január 26-ai alapszabályzatát az alábbi pontokban.

Andorka Gábor elnökségi tag javaslatára az idei évtől az egyesület tagjaira vonatkozó fizetési kötelezettség módosul a tekintetben, hogy az éves tagsági díj összege 2000 forintra emelkedik. Ezzel egyidejűleg a BÖSZ vezetősége biztosítja minden tagdíjbefizetését rendező tag vagy pártoló tag számára, hogy a Szövetség éves hagyományos rendezvényén, a BÖSZ Napon térítésmentesen vegyen igénybe szállást és étkezést. Valamint ugyanekkor nem kér teremhasználati díjat az osztály- és/vagy évfolyamtalálkozóra érkezőktől. Azaz a korábbi évekhez képest a 2000 Ft/fő/éj szállásdíj, 1500 Ft/fő ebéddíj és 1000 Ft/fő tagsági díj, összesen 4500 forint helyett, mindösszesen a 2000 forint éves tagsági díjat kötelesek rendezni.

A tagdíj befizetéseket, illetve a tagdíjhátralékok rendezését tagjaink és pártoló tagjaink személyesen rendezhetik az év bármely napján Erményi Enikő egyesületi titkárnál a gimnáziumban, vagy a 2019. május 18-ai BÖSZ Napon, illetve banki átutalással a BÖSZ Hírlevél végén jelzett módon.

A vezetőségi ülésen Filó Tamás elnök javaslatára módosították a Gyalog István Junior-díj és a Gyalog István-érdemérem közötti korhatárt 30 évről 35 évre, illetve Antal Mária küldött javaslatára a díjakra vonatkozó szabályzatba felvették a „kulturális tevékenység” indoklást is. A Bonyhádi Öregdiák Szövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - alapszabályának az egyesület díjaira vonatkozó része az alábbiakban olvasható.

„Az egyesület díjai

Koritsánszky Ottó-érdemérem

A díj névadója, Koritsánszky Ottó (1882-1952) a Bonyhádi Öregdiák Szövetség jogelődjének, a Bonyhádi Öregdiákok Szövetségének alapítóelnöke. Díjazott lehet minden olyan öregdiák, aki a Bonyhádi Öregdiák Szövetség munkáját huzamosabb ideig támogatta. Az érdemérem odaítéléséről az egyesület küldöttei határoznak egyszerű többségi szavazással.

Gyalog István-érdemérem

A díj névadója, Gyalog István (1856-1928) a gimnázium egykori igazgatója. Díjazott lehet minden olyan 35. életévét betöltött öregdiák, aki kiemelkedő tudományos, társadalmi, kulturális vagy sporttevékenységével példaként szolgál és öregbíti a gimnázium hírnevét. Az érdemérem odaítéléséről az egyesület küldöttei határoznak egyszerű többségi szavazással.

Gyalog István Junior-díj

A díj névadója, Gyalog István (1856-1928) a gimnázium egykori igazgatója. Díjazott lehet minden olyan 35. életévét még be nem töltött öregdiák, aki kiemelkedő tudományos, társadalmi, kulturális, vagy sporttevékenységével példaként szolgál és öregbíti a gimnázium hírnevét. A díjat egy évben legfeljebb 1 öregdiák veheti át. A díjazott egyszeri ösztöndíjban részesül, melynek összegét a Bonyhádi Öregdiák Szövetség küldöttgyűlése határozza meg. A díj átadásával egy időben a díjazott mentora(i) az egyszeri ösztöndíj 20%-át kaphatják meg. A díjazott személyére javaslatot tehet a gimnázium tantestülete. A díj odaítéléséről az egyesület küldöttei határoznak egyszerű többségi szavazással.

BÖSZ Junior-díj

Díjazott lehet minden olyan, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola 12. osztályos tanulója, aki kiváló tanulmányi eredményeivel és magatartásával példaértékű tanulótársai előtt. A díjat egy évben legfeljebb 3 tanuló veheti át. A díjazott egyszeri ösztöndíjban részesül, melynek összegét a Bonyhádi Öregdiák Szövetség küldöttgyűlése határozza meg. A díjazott személyére javaslatot tehet a gimnázium tantestülete. A díj odaítéléséről az egyesület küldöttei határoznak egyszerű többségi szavazással.”

Természetesen a 2019. május 18-ai BÖSZ Nap előkészületei is javában zajlanak, a részletes programot tartalmazó meghívót a BÖSZ Hírlevél márciusi számában közöljük.

 

Útravaló

Szenvedés kontra dicsőség…

Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Rm 8,18

Sokszor küzdünk meg életünkben a szenvedés nehéz kérdésével. Miért van? Mi közünk nekünk szenvedéseinkhez? Okai vagyunk? Megérdemeljük? Vagy egyszerűen csak adatik, mely próbaként állít minket a hit és élet nagy kérdései elé. Ha csak e földi dimenzióban gondolkodunk az életről, akkor sem értelme, sem magyarázata nincs a szenvedésnek. Haragudhatunk, okolhatunk másokat, legfőképp Istent. Ha azonban számunkra a világ több dimenzióssá válik, és hitünkkel, reménységünkkel belepillantunk Isten világába, akkor másként állhatunk minden ilyen próbatételhez. Egyfajta kettősséggel, hiszen átélem, megélem a szenvedésnek minden fájdalmát, kínját, ugyanakkor hitemben jelen van Isten világa, mely erővel, szeretettel, pozitív hozzáállással segít szembenézni a megmagyarázhatatlannal. Mert az a dicsőség, melyet Isten készített számunkra Krisztusban (hiszen ő is szenvedett, meghalt, de feltámadott), minden szenvedésnél nagyobb, erősebb, fényesebb. Mert mégiscsak Krisztus az Élet.

Aradi András esperes

 

Kiadó:BÖSZ,Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szerkesztő:Kirchné Máté Réka – tel.: 06-30/986-1967, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Érettségi találkozó szervezése esetén segít:Tormássi Éva – tel.: 06-20/824-6979, email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

BÖSZ-tagdíj, ill. pártolói tagdíj befizethető a 11746036-20007872 számlaszámra. Az összeg degységesen minimum 1.000 Ft. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a befizetett évet, a befizető (leánykori) nevét, ill. az öregdiákok az érettségi évét is írják be.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keresés

Friss hírek